news

| 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 99

23.03.2016

Urządzenie wiertnicze Delmag RH18 – najnowszy członek parku maszyn do wypożyczenia firmy BWH jest przygotowywany na targi Bauma

Eva Dittrich (ABI Delmag) i Grit Hoffmann (BWH) zajęły się wczoraj końcowymi przygotowaniami nowego urządzenia wiertniczego Delmag RH18. Urządzenie to zasili po tegorocznych targach Bauma nasz park maszyn do wypożyczenia jako ósma maszyna i będzie na tych targach z dumą prezentowane w barwach firmy BWH na stoisku firmy Delmag (FN622-1). Wyżej wymienione urządzenie charakteryzuje się momentem obrotowym o wartości 20 t (200kNm), jego ciężar transportowy wynosi 60 t. Dla potrzeb transportu nie jest konieczne oddzielenie od urządzenia drążka graniatkowego i stołu wiertniczego. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu transportru i rozmiarów transportowanej przesyłki, a tym samym również i kosztów!

25.02.2016

DOSTĘPNY OD ZARAZ – nowy kafar ABI TM14/17 V z wibratorem MRZV 30 VV w parku maszyn do wynajmu

Po nabyciu w ubieg?ych latach kompletnych pakietów narz?dzi o ?rednicach od 620 do 1500 mm dla potrzeb wiercenia metod? Kelly, a tak?e (do dnia dzisiejszego) 6 urz?dze? wiertniczych, park maszyn do wynajmu zostaje obecnie poszerzony o dodatkowe urz?dzenie. Pierwszy mobilny, wyposa?ony w silny wibrator MRZV 30 VV kafar ABI typu TM 14/17 V, znajdzie swoje miejsce w parku maszyn do wynajmu w Hainichen, po?o?onym przy autostradzie A4 pomi?dzy Dreznem a Chemnitz. Urz?dzenie to nadaje si? m.in. doskonale do wbijania w ziemi? elementów o maksymalnej ??cznej d?ugo?ci 16 metrów. Mo?e ono zosta? równie? w szybki i prosty sposób przebudowane na urz?dzenie wiertnicze – niezale?nie od tego, czy planuj? Pa?stwo wykonywanie wierce? w celu rozlu?nienia gruntu, dokonania wymiany b?d? te? produkcji pali VDW. We wszystkich kwestiach zwi?zanych z wynajmowaniem kafarów kompetentn? pomoc? pos?u?y Pa?stwu Denis Spielmann, który jeszcze do niedawna pe?ni? funkcj? kierownika budowy.
Osoba d/s kontaktów: Denis Spielmann, tel. +49 37207 6507-35, tel. kom.: +49 170 3710275
e-mail: denis.spielmann@bohrwerkzeuge.com

21.01.2016

Maszyna do orurowania LEFFER VRM 150 KL uzupełnia park maszynowy

Dodatkowo do naszej maszyny do orurowania VRM 118 KL zakupiliśmy w firmie LEFFER fabrycznie nowy oscylator VRM 150 KL i dołączyliśmy go do naszego parku maszynowego. Za pomocą wkładek redukcyjnych możliwe jest tym samym oscylujące wbijanie i przeciąganie rur o wszystkich dostępnych średnicach od 620 do 1500 mm. Wszystkie dostępne w parku maszyn do wynajęcia urządzenia wiertnicze są wyposażone w odpowiednie płyty adaptera i przyłącza hydrauliczne.

17.12.2015

Świąteczne życzenia

Kto puka do drzwi?
"My, biedaków para!"
A czego pragniecie?
"Dajcie nam schronienie zaraz
Przez miłość Boga prosimy
uchrońcie nas od zimy
O nie, nie, nie!
"Nie będzie Wam przez to źle!"
Tak być nie może
"Szczęść Wam za pomoc Boże!"
O nie, o nie, o nie
wpuścić Was będzie źle.
Odejdźcie przeto precz
wejść tu – nie Wasza rzecz.
Tyrolska piosenka ludowa (około 1800 r.)

„Pukanie“ jest starym i do dzisiaj, przede wszystkim w rejonie Tyrolu pielęgnowanym zwyczajem. Przebrani za pasterzy śpiewacy krążą w małych grupach po domach przez trzy kolejne czwartki przed świętami i zapowiadają swoimi pieśniami narodziny Chrystusa. Pierwszą zwrotką z najbardziej chyba znanej „pieśni pukania“ pragniemy życzyć Państwo zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Oby napotkali Państwo na drodze swojego życia wiele otwartych drzwi, oczu, uszu i serc!

03.12.2015

Udane wprowadzenie na rynek nowych napędzanych wodą młotków wgłębnych z serii WAI na targach STUVA

Na targach budowy tuneli STVA w Dortmundzie przedstawiono napędzane siłą wody młotki wgłębne z serii WAI. Fakt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem i oddźwiękiem wśród uczestników. Dzięki wyprodukowanym w USA młotkom udało się po raz pierwszy stworzyć alternatywę dla produktów szwedzkiego monopolisty, firmy Wassara. Młotki udowodniły swoją wartość w licznych testach i zastosowaniach na budowach w Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Dojrzałość do produkcji seryjnej osiągnęły aktualnie młotki o wielkości 3,5, 5 i 6 cali. Już niebawem opracowane zostaną warianty o wielkości 4 i 8 cali. Arkusze danych młotków znajdą Państwo w naszej strefie pobierania danych pod

|1 - 5 |6 - 10 |11 - 15 |16 - 20 |21 - 25 |26 - 30 |31 - 35 |36 - 40 |41 - 45 |46 - 50 |51 - 55 |56 - 60 |61 - 65 |66 - 70 |71 - 75 |76 - 80 |81 - 85 |86 - 90 |91 - 95 |96 - 99
by your side on your site

Ihre Partner für den Verkauf und die Vermietung von Bohrwerkzeuge / Bohrgeräte in Deutschland, Schweden und Polen