news

| 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 99

31.03.2014

NOWOŚĆ!!! Delmag RH24 w parku wynajmu maszyn i urządzeń w Hainichen

DokonaliŚmy poszerzenia naszego parku wynajmu o dalsze urządzenie do wiercenia obrotowego. Dotyczy to urządzenia RH24 firmy Delmag. Głowica rotacyjna pracuje z momentem obrotowym 24 t i stanowi układ napędowy do wielostronnego stosowania w specjalistycznym budownictwie podziemnym. Pierwsze otwory wiertnicze wykonane zostaną tym urządzeniem na placu budowy w Turyngii. Szczegóły techniczne zamieszczone zostały na poniższym arkuszu danych. W przypadku potrzeby dalszych informacji odnoŚnie urządzenia, jak równie? ceny wynajmu, jesteŚmy oczywiŚcie do Państwa dyspozycji.

21.03.2014

GDS razem z SPD i ABI podczas Grundläggningsdagen 2014

GDS wzięło 13 marca udział wraz z firmami SPD i ABI w Grundläggningsdagen w Sztokholmie. Te istotne dla skandynawskiego rynku targi koncentrujĄ się wyłĄcznie na specjalnym budownictwie podziemnym i budowie tuneli. Firmy GDS, SPD (scandinavien pile driving) i ABI (duże instalacje wiertnicze, urzĄdzenia kotwiĄco-wiercĄce, etc.) poinformowały w zwiĄzku z tym wydarzeniem o ich współpracy oraz wspólnym założeniem nowego przedsiębiorstwa. SzczególnĄ uwagĄ obdarzono zbyt i serwis oraz technicznĄ obsługę urzĄdzeń kotwiĄco-wiercĄcych AN120 i AN150. Od teraz mogĄ one być wynajmowane i kupowane od wspólnej firmy w Skandynawii. Jeśli majĄ Państwo dalsze pytania odnośnie tych urzĄdzeń, prosimy o zwrócenie się do Roberta Hansson (GDS) lub Alexandra Lösch (TDS).

20.02.2014

Nowy pracownik / kobieta wspomaga zespół wynajmu sprzętu

Z zadowoleniem mogliśmy powitać nową koleżankę pracy. Być może mieliście Państwo okazję zapoznać osobiście panią Jacqueline Schreiter w rozmowach telefonicznych. Od października 2013 r. wspomaga nasz odział wynajmu sprzętu i obok pana Dietmara Hanßke odpowiedzialna jest w całości za sprawy handlowe w oddziale wynajmu w Hainichen. Przy czym przejęła zadania związane z zarządem jak również prowadzi szeroką działalność w procesie wynajmu poczynając od zlecenia aż do fakturowania.

06.02.2014

Interoc-wiertnice do kotwienia nowość w parku wynajmu maszyn i urządzeń

Od początku tego jesteśmy w stanie zaoferować Państwu do wynajęcia również wiertnice do kotwienia firmy Interoc. Interoc stanowi markę z grupy ABI z siedzibą w Niedernberg/Dolna Frankonia. Najlepsza jakość tych produktów Made in Germany-jest oczywistością.

Maszyny charakteryzuje efektywność, wytrzymałość i długotrwałość.Możliwe stosowanie do rozlicznych metod wiertniczych jak odwierty obrotowo udarowe, wiercenie w obudowie, wiercenie z podwójną głowicą (obrotowa/ udarowa), wiercenia warstwy gruntu (przeciwbieżnie), odwierty świdrem ślimakowym ciągłym, z zaczepem automatycznym, wiercenie metodą udarową z młotkiem dolnym, wiercenie Duplex, mikropalowanie jak również HDI.

W zakresie tym oferujemy urządzenia wiertnicze w 2 różnorodnych klasach wielkości.

Wariant mniejszy -Interoc AN120- posiada masę 13to, siłę posuwu 8to jak również dystans użytkowy posuwu 4,3m (przy pojedynczym trybie pracy wiertniczej). Urządzenie może zastać wyposażone w młot udarowy względnie napęd obrotowy.

Wariant większy -Interoc AN150- posiada masę 16to, siłę posuwu 11,5to jak również dystans użytkowy posuwu 5,6m (przy pojedynczym trybie pracy wiertniczej). 4,8m (z podwójną głowicą - napędem wiertniczym). Urządzenie to może być wyposażone dodatkowo w napęd wiertniczy z podwójną głowicą.

Obydwa typy urządzeń wiertniczych wyposażone są standardowo w magazyn żerdzi- maksymalna średnica odwiertów wynosi 250mm.

Wynajem możliwy jest w okresach dziennych względnie miesięcznych w zależności od Państwa potrzeb indywidualnych.

Chętnie przekażemy Państwu atrakcyjną ofertę i oczekujemy zapytania z Państwa strony!

Download: Datenblatt (PDF)

17.12.2013

Życzymy Państwu zdrowych i błogosławionych Świąt BoŻego Narodzenia!

MoŻemy spoglądaćna zakończony sukcesem rok 2013, w którym razem z Wami mogliŚmy zdobywaćinteresujące doŚwiadczenia jaki i stawiaćczoła trudnym zadaniom. Z tego powodu pragniemy Państwu serdecznie podziękowaćz wyraŻeniem zadowolenia na przyszłą współpracę z Państwem równieŻ w roku 2014. Życzymy Państwu zasłuŻonego odpoczynku Świątecznego w kręgu rodzinnym i osób Wam najbliŻszych. Życzymy Państwu błogosławionych Świąt BoŻego Narodzenia i udanego Nowego Roku.

Państwa Grit i Torsten Hoffmann, Dietmar Hanßke i koledzy

|1 - 5 |6 - 10 |11 - 15 |16 - 20 |21 - 25 |26 - 30 |31 - 35 |36 - 40 |41 - 45 |46 - 50 |51 - 55 |56 - 60 |61 - 65 |66 - 70 |71 - 75 |76 - 80 |81 - 85 |86 - 90 |91 - 95 |96 - 99
by your side on your site

Ihre Partner für den Verkauf und die Vermietung von Bohrwerkzeuge / Bohrgeräte in Deutschland, Schweden und Polen