news

| 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 99

23.10.2013

Rozbudowa naszego obiektu!

Na terenie naszego przedsiębiorstwa w miejscowości Hainichen/Saksonia prowadzone są intensywne roboty budowlane. Po czym jak ostatnio powiększona zosta?a powierzchnia magazynu zewnętrznego o równo 1000 m², tak obecnie tworzymy dodatkową powierzchnię biurową. Rozbudowa polega na stworzeniu 250 m² dodatkowej powierzchni biurowej, a prze to wyeliminowanie problemów miejsca dla wydzia?u handlowego. Oprócz tego zostanie oddane do użytku pomieszczenie konferencyjne, jak również nowe pomieszczenie na przerwy robocze dla wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa. Za sprawy związane z projektem, budynkiem w stanie surowym i wykończenie wnętrz odpowiedzialna jest firma Löwe & Schulz Bauunternehmung GmbH z miejscowości Lommatzsch. Wykonanie ogrzewania i prace sanitariatu podejmuje firma Quandt GmbH z miejscowości Pappendorf. Budowa zostanie ukończona na wiosnę roku 2014.

01.10.2013

Frank Lörner - nowy pracownik w zespole serwisowym

Już od trzech miesięcy nasz zespÓł warsztatowy wspomagany jest przez Franka Lörnera. Do zakresu jego zadań wchodzi między innymi przygotowanie narzędzi wypożyczanych, ktÓre po intensywnym zużyciu eksploatacyjnym znajdują ponownie drogę do naszego warsztatu. OprÓcz tego będzie nadzorował załadunek i rozładunek narzędzi i urządzeń wiertniczych z lokalizacją w miejscowości Hainichen.

01.09.2013

Start naszego nowego oddziału „Tunnel Drilling Solutions“ (TDS)

Z dniem 01.09.2013 r w naszym przedsiębiorstwie nastąpił start oddziału „Tunnel Drilling Solutions“, specjalizującego się w szczególności w zakresie robót drążeniowych i iniekcji w tunelach. Kierownikiem tego oddziału jest Alexander Lösch, posiadający 10 letnią praktykę w dziedzinie działalności operacyjnej, zatrudniony był w dużym przedsiębiorstwie specjalistycznym budownictwa ziemnego. Stacjami jego dotychczasowej działalności zawodowej były m. i. tunel kolejowy w Alpach Szwajcarskich / Gotthard-Basistunnel, tunel kolejowy w śródmieściu Lipska / City-Tunnel Leipzig, Metro Amsterdam oraz Hallandsas-Tunnel w Szwecji. Naszym celem jest wykorzystanie tego bogatego skarbca doświadczeńjak również nieodzownego „wyczucia “ działania w dziedzinie specjalistycznego budownictwa ziemnego, oferując dostosowane i elastyczne rozwiązania dla postawionych zada ń. W ofercie znajdują się zarówno wszystkie standardowe systemy wiertnicze (wiercenia udarowe, wiercenia warstwy itd.)włącznie z dostawą stang, rur wiertniczych, złączek itd. również jako systemów wiertniczych do zastosowańspecjalistycznych takich jak zamrażanie i wykonywanie otworów kierowanych trajektorią. Nasza filozofia polega na ofercie kompleksowych rozwiązańz jednej ręki i rzetelnym wsparciu.

www.tunnel-drilling.com

01.08.2013

Nowe urządzenie wiertnicze RH28 przejęte zostało do eksploatacji

Od niedawna, nasze nowe urządzenie wiertnicze DELMAG RH28 zostało wyposaźone w stół wiertniczy o momencie obrotowym 34 t, eksploatowane jest obecnie na placu budowy u klienta. Na tym placu budowy wykonywane są odwierty w celach ochrony przeciwpowodziowej w miejscowości Döbeln, gdzie niedawno temu powódź spowodowała wysokie szkody.

Urządzenie wiertnicze wyposaźone jest w silnik Caterpillar-C13. Co do silnika, jest to 6-cylindrowy rzędowy silnik o mocy 328KW (447 KM). Moźliwa jest realizacja średnic wiercenia do 1500 mm – w przypadkach wyjątkowych równieź do średnic 1800 mm.

Prosimy o kontakt z nami. Chętnie zaoferujemy Państwu atrakcyjne oferty dzierźawy jak równieź chętnie słuźymy doradztwem.

02.07.2013

Park maszyn został rozszerzony o zestaw wie

Od lipca 2013 r. udostępniamy do wypożyczenia w naszym parku maszyn dodatkowy zestaw wiertniczy DELMAG RH28. Nowe urządzenie wiertnicze jest wyposażone w stół wiertniczy o momencie obrotowym 34 t oraz sztangi Kelly dla głębokości odwiertów do ok. 30 m. Dodatkowo urządzenie posiada możliwość zamocowania maszyn do orurowania LEFFER. Aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na narzędzia zakupiono również dodatkowe rury wiertnicze i narzędzia wiertnicze LEFFER we wszystkich oferowanych przez nas średnicach.

download technical data (PDF)

|1 - 5 |6 - 10 |11 - 15 |16 - 20 |21 - 25 |26 - 30 |31 - 35 |36 - 40 |41 - 45 |46 - 50 |51 - 55 |56 - 60 |61 - 65 |66 - 70 |71 - 75 |76 - 80 |81 - 85 |86 - 90 |91 - 95 |96 - 99
by your side on your site

Ihre Partner für den Verkauf und die Vermietung von Bohrwerkzeuge / Bohrgeräte in Deutschland, Schweden und Polen