news

| 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 97

00.00.0000

Wsparcie przy organizacji ?wi?ta ognia w Hainichen wspólnie z Hermanns & Kreutz

Wspólnie z naszym firmowym spedytorem Hermanns & Kreutz (www.hermanns-kreutz.de) wspomagali?my klub m?odzie?owy Jugendclub Berthelsdorf (www.jc-b.de) podczas organizacji ?wi?ta ognia w Noc Walpurgii. Mimo kiepskiej pogody by?o w drodze zdumiewaj?co du?o mieszka?ców Hainichen, aby sp?dzi? przyjemny wieczór przy ognisku, pieczonej kie?basce, piwie i dobrej muzyce live grupy Major C (www.major-c.de). Jako scen? spedytor, który posiada w swojej flocie ok. 150 pojazdów, udost?pni? swój 40-tonowiec o mocy 460 KM. Impreza by?a równocze?nie reklam? i warm-up dla festiwalu m?odzie?y „Krach am Bach“ („krach nad potokiem“), który na Zielone ?wi?tki ?ci?gnie znowu kilka tysi?cy m?odzie?y do Hainichen i b?dzie wspomagany równie? przez BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann.

00.00.0000

Nowy zestaw wiertniczy LIEBHERR LB20 poradzi? sobie z pierwszymi swoimi zadaniami z brawur?

Nowy zestaw wiertniczy ma za sob? pierwsze zastosowania przez wypo?yczaj?cych. Maszyna zosta?a dostarczona do Hainichen tylko na krótk? konserwacj? i przegl?d techniczny , aby by? w 100 procentach przygotowana na czekaj?ce 2-miesi?czne u?ycie. W dotychczasowych u?yciach zrealizowano pomy?lnie zadania ochrony przeciwpowodziowej i budowy kolejowe.

|1 - 5 |6 - 10 |11 - 15 |16 - 20 |21 - 25 |26 - 30 |31 - 35 |36 - 40 |41 - 45 |46 - 50 |51 - 55 |56 - 60 |61 - 65 |66 - 70 |71 - 75 |76 - 80 |81 - 85 |86 - 90 |91 - 95 |96 - 97
by your side on your site

Ihre Partner für den Verkauf und die Vermietung von Bohrwerkzeuge / Bohrgeräte in Deutschland, Schweden und Polen